‘Zangproeverijen’ in Loenen


Op woensdag 16 en woensdag 23 februari 2011. hebben in "de Spiraal" in Loenen twee "zangproeverijen" plaats gevonden. Het waren open avonden voor iedereen die nieuwsgierig is om te "proeven" wat "samen zingen" is of kan zijn. De avonden hebben een workshop-achtig karakter waarbij het de bedoeling is om snel met elkaar op het punt te komen waar je merkt dat samen zingen makkelijk is, fijn om te doen en heel mooi klinkt. Het repertoire was deels "klassiek" van aard  en  bestond deels uit de wereldmuziek (volksmuziek).
De avonden stonden onder leiding van Gerard Schoren, de dirigent van het Loenense kleinkoor Medeklinkers. Hij put uit een jarenlange ervaring als koordirigent en workshopleider. Medeklinkers is een klein vocaal ensemble dat doorgaans projectsgewijs zingt. Dat wil zeggen: een periode lang wordt er naar een uitvoering met een bepaald thema toegewerkt, zoals "joodse, waaronder sephardische liederen", of "muziek uit de Balkan" of "onhollands kerstrepetoire". In de planning zit een klassiek programma met de werktitel " Engelse koormuziek rondom Elgar". En ook een reis door de Argentijnse (folklore)muziek staat nog op de verlanglijst.

De workshops vonden plaats in ‘de Spiraal’ , Burggraaf 26 te Loenen, van 20.00 tot 22.00 uur.

"Zingen is de eigenlijke moedertaal van alle mensen ... Zingen geeft uiting aan de innerlijke dans van de adem, van de ziel. ... Zingen kan ons lijf bevrijden uit allerlei verstarring en ons het ritme van het leven leren. Zingen ontstaat daar waar we ons oor met aandacht te luister leggen. ... Al zingend nemen we verfijnd onszelf, onze medemens en de wereld om ons heen waar. Als iemand met hart en ziel zingt heelt hij zijn innerlijke wereld; als we samen zingen helen we de wereld om ons heen."
Yehudi Menuhin


Geen opmerkingen:

Een reactie posten