Melancholiefde

Muziek uit de Balkan , door Loenens koor Medeklinkers en duo Gliklech.

Op zondag 23 mei a.s.(eerste Pinksterdag) om 15.00 uur in ’t Sprengenhus te Laag-Soeren heeft het Loenens koor Medeklinkers een concert met een niet-alledaags programma laten horen.


Uit de rijke traditie van liederen en dansen met hun stuwende ritmes en "oosterse" harmonieën heeft het koor de mooiste gekozen.
Het is lente. De jonge mannen en vrouwen uit de dorpen in Zuidoost-Europa spelen hun spel van verwachting, belofte en besef van het onbereikbare. Zangers en instrumentalisten verklanken de liefde als blijde verwachting, vol van opzwepende passie,veroveringsdrang, verlies, jammerklacht en berusting, met een saus van weemoed. De melancholie is nooit ver weg.

 Medeklinkers is een gemengd kamerkoor uit Loenen van momenteel 13 zangers, onder leiding van de Arnhemse dirigent Gerard Schoren.

Het begeleidend Balkan-Orkest wordt gevormd door Duo Gliklech - Monique Verhoeven op bayan en Thomas Ruffmann met de fidl - samen met koorleider Gerard Schoren aan de bas.

 Het gloednieuwe Sprengenhus is gevestigd aan de Harderwijkerweg 25A te Laag-Soeren.

 Muzikale leiding: Gerard Schoren.